Træningstider gældende fra 1. august 2016

Billeder fra klubmesterskaber
og andre arrangementer

Kom og få gratis prøvetimer og se om karate er en sport for dig !

Kommende aktiviteter gradueringer, stævner m.m

Facebook

Kalender

Sponsorer